Dodatkowe spotkanie szkoleniowe katechetów

Spotkanie odbędzie się w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, w sali św. Jana Chrzciciela, w budynku A