Skrutynium duszpastersko – katechetyczne dla księży wyświęconych w 2014 roku