Rozpoczęcie kursu przedmałżeńskiego

Parafia: Warszawa. Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie
Lista uczestników zamknięta. Kurs prowadzony w formie hybrydowej. Zapisy: kontakt telefoniczny z ks. proboszczem 501 989 771

Rozpoczęcie spotkań: 15 marca 2021 r. r.- poniedziałek godz. 19.30, kolejne spotkania 22, 29 marca 2021 r. – spotkanie około 1,5 godziny. 21 marca 2021 r. msza św. o godz. 13.00. Na zakończenie spotkanie indywidualne.

Spotkania prowadzone są metodą warsztatową. Spotkania są  przede wszystkim zaproszeniem do podjęcia refleksji nad powołaniem do życia małżeńskiego i rodzinnego oraz przypomnieniem podstawowych prawd naszej wiary. Jest to także okazja do indywidualnej rozmowy na temat rozeznawania powołania i konkretnych problemów życia duchowego. celem spotkań jest również przygotowanie uczestników do świadomego i pogłębionego przeżywania wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Program zawiera między innymi problematykę dotyczącą:

  • poznania samego siebie i przyszłego współmałżonka,
  • hierarchii wartości i celów, komunikacji życzeń i oczekiwań,
  • miłości i odpowiedzialności,
  • planowania rodziny,
  • zasad dobrego porozumiewania się,
  • relacji do otaczającego świata, ludzi i do Boga,
  • bezpośrednie przygotowanie do liturgii sakramentu małżeństwa.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potrzebne przy składaniu dokumentów w kancelarii parafialnej przed zawarciem związku małżeńskiego.

Spotkania w Poradni online: https://iner.pl/kursy/