III Niedziela Słowa Bożego

Niedzielę Słowa Bożego ustanowił papież Franciszek w 2019 roku.

Ojciec Święty Franciszek wzywa nas w liście apostolskim Aperuit illis, aby w tę właśnie niedzielę, podczas liturgii dokonać uroczystego wniesienia Pisma Świętego, uwydatnić głoszenie Słowa Bożego oraz tak przygotować homilie, aby podkreślić cześć, jaką Kościół oddaje Słowu Pana.

Papież wskazuje też na ścisłe powiązanie Biblii z wiarą, Eucharystią i sakramentami.