Ksiądz Giacomo Calore

skierowany na studia z teologii dogmatycznej w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie