Materiały wideo

“W drodze raduje się dusza”. Pielgrzymka rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie

W przededniu odpustu parafialnego, 21 września, wierni z parafii bł. Władysława z Gielniowa pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie • W taki sposób zacieśniamy wspólnotę parafialną, w taki sposób budujemy Kościół – mówi ks. Kamil Falkowski

Konferencja o. Gabriela Bartoszewskiego OFMCap na XII Święto Dziękczynienia

W czasie oczekiwania na przybycie procesji dziękczynnej z pl. Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej o. Gabriel Bartoszewski OFMCap wygłosi konferencję, w czasie której przypomni postaci wielkich pasterzy: św. Jana Pawła II oraz czcigodnego sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego a także postać założycielki zgromadzenia sióstr nazaretanek bł. Marii Franciszki Siedliskiej. Jej relikwie 2 czerwca zostaną uroczyście wprowadzone do Świątyni Opatrzności Bożej

Obłóczyny

Miejsce: Warszawa. Kościół seminaryjny

Ośmiu kleryków III roku Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie po raz pierwszy przyjmie strój duchowny. Sutanny otrzymają z rąk ks. rektora Wojciecha Bartkowicza.

Misterium Męki Pańskiej

Parafia: Ołtarzew. NMP Królowej Apostołów
Organizator: WSD Pallotynów

Tegoroczne Misterium przygotowane przez pallotyńskich kleryków z Ołtarzewa nosi tytuł „Nie z tego świata”.