Miejsca: Dom rekolekcyjny

Dom Rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża