“Matka Boża Łaskawa w historii Polski – 100-lecie Bitwy Warszawskiej”. Konkurs dla nauczycieli religii

Zapraszamy nauczycieli religii, pracujących w szkołach Archidiecezji Warszawskiej, do udziału w konkursie, na scenariusz lekcji, której tematem będzie: "Matka Boża Łaskawa w historii Polski - 100-lecie Bitwy Warszawskiej". Praca można przesyłać do 14 czerwca.

Celem konkursu jest poznanie wydarzeń związanych z ingerencją Matki Bożej w historii naszej Ojczyzny, przybliżenie i propagowanie wydarzeń związanych ze 100-leciem Bitwy Warszawskiej oraz zainspirowanie nauczycieli do tworzenia i dzielenia się własnym dorobkiem katechetycznym.

Konkurs potrwa od 14 maja do 14 czerwca, a jego wyniki zostaną zamieszczone w serwisie dla katechetów do 30 czerwca. Prace zostaną nagrodzone i przekazane do realizacji podczas odprawy katechetycznej przed
rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021.

regulamin konkursu >do pobrania

Kryteria oceniania prac konkursowych:

 • Zgodność z tematem
 • Zgodność scenariusza z wymaganiami edukacyjnymi dla poszczególnych etapów
  nauczania / Szkoła Podstawowa kl.1- 4 i 5-8; Szkoła Ponadpodstawowa /
 • Zapis scenariusza wg załączonego schematu / załącznik nr 1/
 • Innowacyjność w doborze pomocy dydaktycznych /z zachowaniem przepisów prawa /
 • Praca ma być podpisana
 • Prace maja być dostarczone jako Plik PDF na adres: zofia.zawadzka@mscdn.edu.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgoda na bezpłatną publikację przysłanego scenariusza przez Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

SCHEMAT KONSPEKTU
1. Cele lekcji– wymagania ogólne
2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe
3. Pojęcia, postaci
4. Wartości
5. Schemat lekcji
6. Propozycja realizacji

 • Wprowadzenie
 • Rozwinięcie tematu
 • Zakończenie
 • Notatka
 • Korelacja z edukacją szkolną

Pomoce do opracowania tematu:

Organizatorem konkursu jest Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, a jego koordynatorami: mgr lic. Zofia Zawadzka, dr Beata Zielińska – doradcy metodyczni nauczania religii.