Odprawa katechetyczna rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020

Miejsce: Warszawa. Kościół seminaryjny
Odprawa dla księży proboszczów, księży diecezjalnych i zakonnych oraz braci zakonnych uczących w szkołach rozpocznie się w piątek o godz. 10.00

Odprawa dla księży proboszczów, księży diecezjalnych i zakonnych oraz braci zakonnych uczących w szkołach

10.00 – Rozpoczęcie spotkania

  • Wręczenie dekretów księżom – dekanalnym animatorom duszpasterstwa dzieci i młodzieży
  • Wręczenie dyplomów zasłużonym katechetom – kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski
  • Wprowadzenie – kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski

10.15 – Wykład inauguracyjny p.t. „Co z nauczania Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego aktualne jest dziś?” – dr Ewa Czaczkowska, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
10.45 – Wystąpienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty
11.00 – Ks. mgr lic. Łukasz Przybylski – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży – omówienie pracy katechetycznej w nowym roku szkolnym, formacja permanentna katechetów (księży, sióstr i braci zakonnych, świeckich), organizacja rekolekcji, podręczniki i pomoce katechetyczne, olimpiady i konkursy
11.50 – Słowo pasterskie i błogosławieństwo katechetów – kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski