Kolędowy Przegląd Małych Zespołów Instrumentalnych

Parafia: Warszawa. Św. Stefana Króla Wyznawcy
Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza na przegląd. Zgłoszenia do 2 stycznia 2018

Mottem Kolędowego Przeglądu Małych Zespołów Instrumentalnych będą słowa „Chwałę Bogu dajmy”.

Przegląd jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (dopuszczalny wiek uczestników 6-16 lat). Mogą w nim wziąć udział szkolne zespoły instrumentalne oraz zespoły parafialne (np. fletowe, flażoletowe, gitarowe, klawiszowe, dzwonków chromatycznych itp.)

Przegląd ma formę konkursu lub koncertu (opcja do zaznaczenia na karcie zgłoszenia).

Regulamin >>

Karta zgłoszeniowa >>