Etap II Konkursu Wiedzy o starożytnym Rzymie „Roma Aeterna – caput mundi”

Konkurs dla uczniów klas siódmych i gimnazjalistów województwa mazowieckiego organizowany jest we współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie. Patronuje mu m.in. Ambasador Republiki Włoskiej w Polsce

ETAP II – zostanie przeprowadzony w XVI Liceum im. Stefanii Sempołowskiej, w środę 7 lutego 2018 r. o godz. 14.00.

Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa. Wymagana pozostaje wiedza z lektur z I etapu. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Ilość pytań – 40. Czas trwania: 90 min

Do następnego etapu przechodzą uczestnicy, którzy uzyskali 70 % oraz osoba z najlepszym wynikiem z danej szkoły