Dodatkowe spotkanie szkoleniowe katechetów

Miejsce: Kuria Metropolitalna Warszawska
Spotkanie odbędzie się w budynku A w sali św. Jana Chrzciciela na I piętrze