Wydarzenia

Msza św. na IV Ogólnopolskiej Konferencji Katechetów Specjalnych

Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny na Bielanach

Eucharystię dla uczestników ogólnopolskiej konferencji odprawi kard Kazimierz Nycz w kaplicy Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego przy ul. Dewajtis

Etap II Konkursu Wiedzy o starożytnym Rzymie „Roma Aeterna – caput mundi”

Konkurs dla uczniów klas siódmych i gimnazjalistów województwa mazowieckiego organizowany jest we współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie. Patronuje mu m.in. Ambasador Republiki Włoskiej w Polsce

Etap III Konkursu Wiedzy o starożytnym Rzymie „Roma Aeterna – caput mundi”

Miejsce: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Collegium Joanneum

Konkurs dla uczniów klas siódmych i gimnazjalistów województwa mazowieckiego organizowany jest we współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie. Patronuje mu m.in. Ambasador Republiki Włoskiej w Polsce