Ad missio i Msza w seminarium Redmptoris Mater

Eucharystii 12 lutego przewodniczył kard. Kazimierz Nycz