Wydarzenia

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
tel.: 22 531 72 21; e-mail: mprzybylski@mkw.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00,
w czwartki dodatkowo w godz. 16.00 -18.00
Uwaga: w lipcu wydział zamknięty

Pracownicy wydziału

ks. kanonik dr Marek Przybylski – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

tel.: 22 531 72 23, tel. kom.: 792 439 050, e-mail: mprzybylski@mkw.pl ;
przyjmuje w siedzibie Wydziału od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00, w czwartki dodatkowo w godz. 16.00 – 18.00.

Do kompetencji Dyrektora Wydziału należy m.in.:
– planowanie, organizacja i nadzór nad pracą katechetyczną w archidiecezji;
– systematyczne przeprowadzanie wizytacji katechetycznych w parafiach;
– przygotowywanie pisemnych skierowań katechetów do pracy w placówkach oświatowych oraz ich wycofywanie;
– troska o odpowiednią formację katechetów;
– utrzymywanie kontaktów z władzami oświatowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi nadzorującymi oświatę, a także poszczególnymi placówkami oświatowymi.

ks. mgr lic. Tomasz Zaperty – Diecezjalny duszpasterz młodzieży i koordynator Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 w Archidiecezji Warszawskiej
tel.: 22 531 72 26, tel. kom.: 609 458 204, e-mail: xtomaszzaperty@gmail.com;
ks. mgr Paweł Walkiewicz – Diecezjalny koordynator ds. stypendiów dla dzieci i młodzieży Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Archidiecezji Warszawskiej.
tel.: 22 531 72 26, tel. kom.: 503 085 759, e-mail: walkiewiczp@gmail.com;
s. mgr Teresa Janek USJK – Sekretariat Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
tel. 22 531 72 21; przyjmuje w siedzibie Wydziału od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00, w czwartki dodatkowo w godz. 16.00-18.00.

Rejonowi wizytatorzy nauczania religii w Archidiecezji Warszawskiej

REJON CENTRALNY
Ks. kanonik mgr Paweł Sobstyl
Miejsce zamieszkania wizytatora rejonowego –
parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie
Rejon 1. (dekanaty: staromiejski, śródmiejski)
Miejsce szkoleń – Kuria Metropolitalna Warszawska
Miejsce skupień – parafia Wszystkich Świętych w Warszawie
Rejon 2. (dekanaty: mokotowski, ursynowski, wilanowski)
Miejsce szkoleń i skupień – parafia NMP Matki Miłosierdzia na Stegnach w Warszawie

REJON PÓŁNOCNY
Ks. mgr Jacek Laskowski
Miejsce zamieszkania wizytatora rejonowego –
parafia Zesłania Ducha Świętego w Warszawie na Słodowcu
Rejon 4. (dekanaty: jelonkowski, wolski, lasecki)
Miejsce szkoleń i skupień – parafia Bogurodzicy Maryi w Warszawie na Jelonkach
Rejon 5. (dekanaty: bielański, ochocki, żoliborski, kampinoski)
Miejsce szkoleń i skupień – parafia Zesłania Ducha Świętego
w Warszawie na Słodowcu

REJON POŁUDNIOWY
Ks. mgr Paweł Walkiewicz
Miejsce zamieszkania wizytatora rejonowego –
Dom Formacyjny WMSD – Podkowa Leśna ul. Jodłowa 3
Rejon 6. (dekanaty: czerski, konstanciński, piaseczyński, warecki)
Miejsce szkoleń i skupień – parafia Św. Anny w Piasecznie
Rejon 7. (dekanaty: grójecki, mogielnicki, tarczyński)
Miejsce szkoleń – Rodzinne Centrum Edukacyjne w Grójcu
Miejsce skupień – parafia Miłosierdzia Bożego w Grójcu

REJON ZACHODNI
Ks. mgr lic. Tomasz Zaperty
Miejsce zamieszkania wizytatora rejonowego –
parafia Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie – Ursusie
Rejon 3. (dekanaty: pruszkowski, raszyński, ursuski)
Miejsce szkoleń i skupień – parafia Opatrzności Bożej w Warszawie na Rakowcu
Rejon 8. (dekanaty: błoński, brwinowski, grodziski)
Miejsce szkoleń i skupień – parafia Św. Anny w Grodzisku Mazowieckim

Do kompetencji rejonowego wizytatora katechetycznego i rejonowego duszpasterza młodzieży należy m.in.:
– systematyczne przeprowadzanie wizytacji nauczania religii w placówkach oświatowych w podległych sobie rejonach katechetycznych w porozumieniu z proboszczem parafii i dyrektorem szkoły;
– dbanie o należyty poziom nauczania religii w szkole i dobre relacje ze środowiskiem nauczycielskim, rodzicami i uczniami;
– prowadzenie dokumentacji, związanej z formacją permanentną katechetów;
– organizowanie olimpiad, konkursów, rekolekcji, dni skupienia adwentowego i wielkopostnego, warsztatów itp.;
– przygotowywanie pomocy katechetycznych i materiałów formacyjnych;
– troska o duszpasterstwo katechetów świeckich na poziomie rejonu;
– współpraca z dekanalnymi animatorami duszpasterstwa dzieci i młodzieży;
– koordynowanie działań organizacji, duszpasterstw, stowarzyszeń i ruchów skupiających dzieci i młodzież oraz troska o formację służby liturgicznej dzieci i młodzieży.

ks. kanonik dr Sylwester Jeż – Kościelny Kurator szkół katolickich, Dyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Warszawskiej im. Piotra Skargi
tel. 22 531 72 21;
przyjmuje w siedzibie Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży we wtorki w godz. 10.00 – 12.00.
Do kompetencji Kościelnego Kuratora szkół katolickich należy planowanie, organizacja i wizytowanie szkół katolickich, znajdujących się na terenie Archidiecezji Warszawskiej.

DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUCZANIA RELIGII
ks. dr Marek Przybylski
ks. dr Sylwester Jeż

Rejonowi wizytatorzy nauczania religii i rejonowi duszpasterze dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2014/2015

Biskup diecezjalny powołuje rejonowych wizytatorów katechizacji. Ich zadaniem jest pomoc nauczycielom religii w pracy, a także czuwanie nad realizacją programu katechetycznego w podległych sobie rejonach. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych stanowi w § 11.1: Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są odpowiednio wizytatorzy wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych Kościoła Katolickiego, właściwe władze Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz władze zwierzchnie innych kościołów i związków wyznaniowych. Lista tych osób jest przekazana do wiadomości organom sprawującym nadzór pedagogiczny.

Koordynatorem pracy rejonowych wizytatorów, rejonowych duszpasterzy młodzieży jest Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży – ks. dr Marek Przybylski.

REJON CENTRALNY
Ks. kanonik mgr Paweł Sobstyl
Miejsce zamieszkania wizytatora rejonowego –
parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie
Rejon 1. (dekanaty: staromiejski, śródmiejski)
Miejsce szkoleń – Kuria Metropolitalna Warszawska
Miejsce skupień – parafia Wszystkich Świętych w Warszawie
Rejon 2. (dekanaty: mokotowski, ursynowski, wilanowski)
Miejsce szkoleń i skupień – parafia NMP Matki Miłosierdzia na Stegnach w Warszawie

REJON PÓŁNOCNY
Ks. mgr Jacek Laskowski
Miejsce zamieszkania wizytatora rejonowego –
parafia Zesłania Ducha Świętego w Warszawie na Słodowcu
Rejon 4. (dekanaty: jelonkowski, wolski, lasecki)
Miejsce szkoleń i skupień – parafia Bogurodzicy Maryi w Warszawie na Jelonkach
Rejon 5. (dekanaty: bielański, ochocki, żoliborski, kampinoski)
Miejsce szkoleń i skupień – parafia Zesłania Ducha Świętego
w Warszawie na Słodowcu

REJON POŁUDNIOWY
Ks. mgr Paweł Walkiewicz
Miejsce zamieszkania wizytatora rejonowego –
parafia Św. Mikołaja w Tarczynie
Rejon 6. (dekanaty: czerski, konstanciński, piaseczyński, warecki)
Miejsce szkoleń i skupień – parafia Św. Anny w Piasecznie
Rejon 7. (dekanaty: grójecki, mogielnicki, tarczyński)
Miejsce szkoleń – Rodzinne Centrum Edukacyjne w Grójcu
Miejsce skupień – parafia Miłosierdzia Bożego w Grójcu

REJON ZACHODNI
Ks. mgr lic. Tomasz Zaperty
Miejsce zamieszkania wizytatora rejonowego –
parafia Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie – Ursusie
Rejon 3. (dekanaty: pruszkowski, raszyński, ursuski)
Miejsce szkoleń i skupień – parafia Opatrzności Bożej w Warszawie na Rakowcu
Rejon 8. (dekanaty: błoński, brwinowski, grodziski)
Miejsce szkoleń i skupień – parafia Św. Anny w Grodzisku Mazowieckim

WIZYTATORZY SZKÓŁ KATOLICKICH
ks. dr Sylwester Jeż
ks. dr Marek Przybylski
KOŚCIELNY KURATOR SZKÓŁ KATOLICKICH
ks. dr Sylwester Jeż

DEKANALNI DUSZPASTERZE DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

Przykłady katechez

Komisja Konferencji Episkopatu Polski do spraw Życia Konsekrowanego w ramach przygotowań do obchodów Roku Życia Konsekrowanego podjęła inicjatywę opracowania katechez odnoszących się do różnych form konsekracji. Przekazujemy przygotowane teksty i dwie prezentacje przygotowane przez siostry zakonne i członkinie Instytutów Świeckich. Teksty te są przeznaczone dla katechetów i katechetek do wykorzystania w ich pracy.

Strony dla katechetów

Portal katechetyczny
http://portalkatechetyczny.pl/

Komisja Episkopatu ds. wychowania
http://www.katecheza.episkopat.pl/

Opoka
http://www.opoka.org.pl/

Ministerstwo Edukacji i Nauki
http://www.mein.gov.pl/menis_pl/glowna/glowna.php

Biuro Edukacji w Warszawie
http://www.edukacja.warszawa.pl/

Miesięcznik „Katecheta”
http://www.katecheta.pl/

Natan – sekcja katechetyczna Stowarzyszenia KLANZA
http://www.natan.pl/

Katolicka Agencja Informacyjna
http://www.kai.pl/

Dokumenty

Biuro Programowania Katechezy Konferencji Episkopatu Polski http://www.katecheza.episkopat.pl/bpk/bpk_spis.htm

Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl/