Nauczyciele, katecheci i dyrektorzy. Spotkania opłatkowe w Domu Arcybiskupów Warszawskich

Katecheci, nauczyciele ale też dyrektorzy szkół różnego typu i przedszkoli znajdujących się na terenie archidiecezji warszawskiej spotkali się w dniach 7-9 stycznia z kard. Kazimierzem Nyczem na dorocznych spotkaniach opłatkowych tego środowiska w Domu Arcybiskupów Warszawskich. - Współpraca szkoły z rodzicami – to współpraca niezastąpiona i nie wolno jej zaniedbać – podkreślił metropolita warszawski.

Panama w Warszawie. W łączności z ŚDM 2019

W czasie, kiedy w Panamie papież będzie rozpoczynał główną Mszę świętą 34. Światowych Dni Młodzieży – w Świątyni Opatrzności Bożej spotka się młodzież obu warszawskich diecezji • „Panamę w Warszawie” na prośbę kard. Kazimierza Nycza poprowadzi Wspólnota „Emmanuel”, która już przed 10 laty podczas „Sydney w Warszawie” towarzyszyła młodym, którzy nie mogli pojechać na ŚDM do Australii

Dobre kino z wartościami. Propozycje dla katechetów i szkół

Dogodne warunki dla katechetów, szkół, parafii, zakonów, wspólnot religijnych do korzystania z sal kinowych na projekcje filmów z ewangelicznym przesłaniem w sieciach kin Multikino oraz Helios wynegocjował producent i dystrybutor filmów religijnych w Polsce Rafael Film. Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży zachęca do skorzystania z tej propozycji.

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
tel.: 22 531 72 21; e-mail: mprzybylski@mkw.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00,
w czwartki dodatkowo w godz. 16.00 -18.00• (oprócz wakacji)

Pracownicy wydziału

ks. kanonik dr Marek Przybylski – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

tel.: 22 531 72 23, tel. kom.: 792 439 050, e-mail: mprzybylski@mkw.pl ;
przyjmuje w siedzibie Wydziału od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00, w czwartki dodatkowo w godz. 16.00 – 18.00.

Do kompetencji Dyrektora Wydziału należy m.in.:
– planowanie, organizacja i nadzór nad pracą katechetyczną w archidiecezji;
– systematyczne przeprowadzanie wizytacji katechetycznych w parafiach;
– przygotowywanie pisemnych skierowań katechetów do pracy w placówkach oświatowych oraz ich wycofywanie;
– troska o odpowiednią formację katechetów;
– utrzymywanie kontaktów z władzami oświatowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi nadzorującymi oświatę, a także poszczególnymi placówkami oświatowymi.

ks. mgr lic. Tomasz Zaperty – Diecezjalny duszpasterz młodzieży
tel.: 22 531 72 25, tel. kom.: 609 458 204, e-mail: xtomaszzaperty@gmail.com;

s. mgr Teresa Janek USJK – Sekretariat Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
tel. 22 531 72 21; przyjmuje w siedzibie Wydziału od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00, w czwartki dodatkowo w godz. 16.00-18.00.

Rejonowi wizytatorzy nauczania religii w Archidiecezji Warszawskiej

Ksiądz Krzysztof Adamski (1984; 2009; 2016), wizytator nauczania religii i rejonowy duszpasterz młodzieży w rejonie południowym
tel. 22 531 72 26, 508 542 624; e-mail: adasztof@wp.pl
Przyjmuje w siedzibie wydziału: czw. 9.00–14.00, 16.00–18.00
Ksiądz kanonik Jacek Laskowski (1976; 2003; 2012), wizytator nauczania religii i rejonowy duszpasterz młodzieży w rejonie północnym
tel. 22 531 72 26, 663 422 262; e-mail: lasjacek@gmail.com
Przyjmuje w siedzibie wydziału:
pon. 9.00–13.00;
czw. 16.00–18.00
Ksiądz kanonik Paweł Sobstyl (1971; 1996; 2012), wizytator nauczania religii i rejonowy duszpasterz młodzieży w rejonie centralnym
tel. 22 531 72 26, 602 315 705; e-mail: pawelsobstyl@gmail.com
Przyjmuje w siedzibie wydziału:
pt. 9.00–14.00,
czw. 16.00–18.00
Ksiądz kanonik Tomasz Zaperty (1977; 2002; 2012), diecezjalny duszpasterz młodzieży, wizytator nauczania religii w rejonie zachodnim
tel. 22 531 72 26, 609 458 204; e-mail: xtomaszzaperty@gmail.com
Przyjmuje w siedzibie wydziału:
wt. 9.00–14.00;
czw. 16.00–18.00

Do kompetencji rejonowego wizytatora katechetycznego i rejonowego duszpasterza młodzieży należy m.in.:
– systematyczne przeprowadzanie wizytacji nauczania religii w placówkach oświatowych w podległych sobie rejonach katechetycznych w porozumieniu z proboszczem parafii i dyrektorem szkoły;
– dbanie o należyty poziom nauczania religii w szkole i dobre relacje ze środowiskiem nauczycielskim, rodzicami i uczniami;
– prowadzenie dokumentacji, związanej z formacją permanentną katechetów;
– organizowanie olimpiad, konkursów, rekolekcji, dni skupienia adwentowego i wielkopostnego, warsztatów itp.;
– przygotowywanie pomocy katechetycznych i materiałów formacyjnych;
– troska o duszpasterstwo katechetów świeckich na poziomie rejonu;
– współpraca z dekanalnymi animatorami duszpasterstwa dzieci i młodzieży;
– koordynowanie działań organizacji, duszpasterstw, stowarzyszeń i ruchów skupiających dzieci i młodzież oraz troska o formację służby liturgicznej dzieci i młodzieży.

ks. kanonik dr Sylwester Jeż – Kościelny Kurator szkół katolickich, Dyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Warszawskiej im. Piotra Skargi
tel. 22 531 72 21;
Do kompetencji Kościelnego Kuratora szkół katolickich należy planowanie, organizacja i wizytowanie szkół katolickich, znajdujących się na terenie Archidiecezji Warszawskiej.

DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUCZANIA RELIGII
ks. dr Marek Przybylski
ks. dr Sylwester Jeż

Przykłady katechez

Komisja Konferencji Episkopatu Polski do spraw Życia Konsekrowanego w ramach przygotowań do obchodów Roku Życia Konsekrowanego podjęła inicjatywę opracowania katechez odnoszących się do różnych form konsekracji. Przekazujemy przygotowane teksty i dwie prezentacje przygotowane przez siostry zakonne i członkinie Instytutów Świeckich. Teksty te są przeznaczone dla katechetów i katechetek do wykorzystania w ich pracy.

Strony dla katechetów

Portal katechetyczny
http://portalkatechetyczny.pl/

Komisja Episkopatu ds. wychowania
http://www.katecheza.episkopat.pl/

Opoka
http://www.opoka.org.pl/

Ministerstwo Edukacji i Nauki
http://www.mein.gov.pl/menis_pl/glowna/glowna.php

Biuro Edukacji w Warszawie
http://www.edukacja.warszawa.pl/

Miesięcznik „Katecheta”
http://www.katecheta.pl/

Natan – sekcja katechetyczna Stowarzyszenia KLANZA
http://www.natan.pl/

Katolicka Agencja Informacyjna
http://www.kai.pl/

Dokumenty

Biuro Programowania Katechezy Konferencji Episkopatu Polski http://www.katecheza.episkopat.pl/bpk/bpk_spis.htm

Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl/